» Đăng ký thành viên » Quyền lợi khi tham gia

Quyền lợi khi tham gia

Ngày đăng: 20-03-2017

HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ

VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU TP.HÀ NỘI

TRUNG TÂM CHỐNG HÀNG GIẢ

_________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________

 

 

 

QUYỀN LỢI CỦA DOANH NGHIỆP KHI THAM GIA

LÀ HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

        A. QUYỀN LỢI CHUNG (HỘI VIÊN THƯỜNG)

MỨC PHÍ HỖ TRỢ: 3.500.000VNĐ (Ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn./.)

 1. Được nhận Thẻ Hội viên + Giấy Chứng nhận Hội viên.
 2. Được chúc mừng sinh nhật trên trang Website cùng hội viên khác trong tháng.
 3. Được Hội đại diện bảo vệ quyền lợi một cách hợp pháp.
 4. Được Công bố và giới thiệu trên chuyên trang “Hội viên mới” của www.trungtamchonghanggia.com
 5. Được ưu tiên tham gia chương trình Kết nối Khuyến mại do Trung tâm phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức.
 6. Được tư vấn về các giải pháp Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu.
 7. Được tham dự các chương trình Hội nghị, hội thảo do Hội phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức.
 8. Được ưu tiên tham gia, quảng cáo và tài trợ các chương trình, sự kiện do Hội, Trung tâm, các đơn vị trực thuộc Hội tổ chức.

 

       B. HỘI VIÊN ĐẶC BIỆT

MỨC PHÍ HỖ TRỢ: 6.000.000VNĐ (Sáu triệu đồng chẵn./.)

 1. Giới thiệu thông tin đơn vị trên www.trungtamchonghanggia.com (01 tháng).
 2. Được giảm từ 10% - 30% chi phí khi tham gia các Chương trình, sự kiện hoặc sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Chống hàng giả.
 3. Được hỗ trợ về tư vấn thuế.
 4. Được tặng phần quà nhân ngày sinh nhật.

 

     C. HỘI VIÊN VIP

MỨC PHÍ HỖ TRỢ: 9.000.000VNĐ (Chín triệu đồng chẵn./.)

 1. Được đặt Banner quảng cáo (kích thước theo quy định) trên trang www.trungtamchonghanggia.com trong thời gian 01 tháng.
 2. Được tặng hoa và quà nhân ngày sinh nhật
 3. Được giảm từ 10% - 30% chi phí khi tham gia các Chương trình, sự kiện hoặc sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Chống hàng giả.
 4. Được mời tham gia vào Ban Chấp hành Hội (dự khuyết) hoặc Hội đồng doanh nghiệp (Chi Hội miền Nam).
 5. Được tham gia vào 01 số buổi họp quan trọng mang tính chiến lược và phát triển Chi Hội miền Nam.
 6. Đại diện Chi Hội miền Nam xử lý một số vấn đề (Chi Hội chỉ định).
 7. Đại diện Chi Hội miền Nam tham gia các buổi họp quan trọng của Hội.
 8. Được đề xuất tặng Giấy khen, Bằng khen và các loại hình biểu dương, khen thưởng, tôn vinh với các cơ quan chức năng cấp Trung ương, địa phương và các tổ chức khác.

Thông tin thanh toán:

•     NGUYỄN VŨ HẢI

      Số TK: 888679888; Mở tại ACB – PGD Maximark Cộng Hòa – Tp.HCM