» Bảng đăng ký
Bảng đăng kí

Sau khi nghiên cứu, xem xét Điều lệ hoạt động cũng như hiểu rõ các quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm khi tham gia. Tôi đồng ý trở thành thành viên chính thức của trung tâm.

Mức hỗ trợ của doanh nghiệp chúng tôi là: 5.000.000 vnđ

- Hinh thức thanh toán :

- Thời điểm thanh toán: 100% ngay khi đăng ký tham gia.

Trường hợp chuyển khoản là sau ba ngày đơn vị fax ủy nhiệm chi về văn phòng trung tâm (Fax: 08. 62 962604).

Tôi có thể tham gia các hoạt động của Trung tâm Cụ thể như:

Tôi sẽ tuân thủ đúng Nội quy - Quy chế; Thực hiện đúng theo Điêu lệ và hoàn tất phí hỗ trợ. Đề nghị Ban lãnh đạo Trung tâm Chấp thuận

Kèm theo:

- Giấy chứng nhận ĐKKD;

- Quyết định bổ nhiệm;

- 04 tấm ảnh 4x6 (thời gian 03 tháng gần nhất).